Casein là gì ?

Sữa bò chứa hai loại protein – A1 và A2 beta-casein. A1 beta-casein có thể gây dị ứng trong một số trường hợp. Nếu con bạn có các triệu chứng dị ứng sau khi tiêu thụ sữa bò, đó có thể là phân tử protein A1 mà chúng phản ứng.

Tin tốt là, sữa dê là protein dê tinh khiết A2. Nó không chỉ dễ tiêu hóa một cách tự nhiên và ít có khả năng gây di ứng, mà bản thân các phân tử protein cũng nhỏ hơn – loại tương tự như sữa mẹ. Vì vậy dễ dàng được dung nạp ngay cả với những người bị dị ứng với sữa bò, nó đã tiêu hóa và hấp thu nhanh hơn rất nhiều.