Tranh chủCần những gì để được chứng nhận Organic ?

Cần những gì để được chứng nhận Organic?

Ở Úc, từ “Organic” là một từ quan trọng và không được xem nhẹ. Đạt được chứng nhận là một sản phẩm Organic được công nhận không phải là một quá trình dễ dàng và bạn phải luôn kiểm tra các sản phẩm bạn mua đã đạt được ít nhất một trong các chứng nhận sau đây.

Chứng nhận hữu cơ kép

Chúng tôi đã tự hào có được, không chỉ một mà là hai chứng nhận hữu cơ. Thông qua Australian Certified Organic (ACO), cũng như Hiệp hội quốc gia về nông nghiệp bền vững Úc (NASAA), chứng nhận kép của chúng tôi đảm bảo các sản phẩm của chúng tôi đã đạt được tiêu chuẩn cao cho các trang trại hữu cơ.  Các tổ chức bên thứ ba này tiến hành kiểm toán để đảm bảo thực hành canh tác và sản xuất của chúng tôi đáp ứng yêu cầu hữu cơ

Nguyên tắc canh tác hữu cơ

Ngoài ra, việc đảm bảo không có sản phẩm biến đổi gen (GMOs) và không có dư lượng hóa chất, để được công nhận là trang trại hữu cơ đòi hỏi phải tuân thủ các nguyên tắc quan trọng. Chúng bao gồm cam kết sản xuất các sản phẩm chất lượng cao và sử dụng các kỹ thuật canh tác làm giảm sự phụ thuộc vào đầu vào và tạo ra một cách tiếp cận tự nhiên hơn để canh tác. Tất cả những điều đó góp phần vào tác động môi trường tốt hơn trên đất .

Sữa hữu cơ là một nguồn quý

Theo các nghiên cứu trong ngành, chưa đến 1% sản lượng sữa toàn cầu của thế giới là từ sữa hữu cơ, ở Úc chỉ có 0,6% sản lượng sữa là hữu cơ và ở New Zealand, con số này giảm một nửa chỉ còn 0,3% sản xuất sữa là hữu cơ. Sữa hữu cơ thực sự là một nguồn quý hiếm!